Zespół Placówek Specjalistycznych

Dane teleadresowe

Zespół Placówek Specjalistycznych
ul. Wejherowska 65, 81-049 Gdynia
Tel/Fax: (58) 664 33 66
e-mail: info@zpsgdynia.pl

SPOTy (Placówki Wsparcia Dziennego)
Tel: (58) 667 40 89 wew.13
e-mail: pwd@zpsgdynia.pl

Interwencja kryzysowa (24h/7)
Tel: (58) 622 22 22
e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl

Gdyński Ośrodek Stażowo – Terapeutyczny
Tel: (58) 688 86 27
e-mail: gost@zpsgdynia.pl