Zespół Placówek Specjalistycznych Gdynia

Zespół Placówek Specjalistycznych jest instytucją udzielającą nieodpłatnej pomocy osobom dorosłym, dzieciom, młodzieży i całym rodzinom w sytuacjach, które wymagają specjalistycznego wsparcia w podnoszeniu kompetencji osobistych, odbudowie więzi i poprawie relacji, przezwyciężaniu kryzysów i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

CAŁODOBOWY KONTAKT INTERWENCYJNY

58 622 22 22