Zespół Placówek Specjalistycznych
ul. Wejherowska 65; 81-049 Gdynia
Tel/Fax: (58) 664 33 66
e-mail: info@zpsgdynia.pl

SPOTy (Placówki Wsparcia Dziennego)
Tel: (58) 667 40 89 wew.13
e-mail: pwd@zpsgdynia.pl

Gdyński Ośrodek Stażowo – Terapeutyczny
ul. Biskupa Dominika 16-22; 81-402 Gdynia
Tel: (58) 688 86 27
e-mail: gost@zpsgdynia.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Biskupa Dominika 25; 81-049 Gdynia
Tel: (58) 354 68 64
e-mail: oik@zpsgdynia.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Osób Doświadczających Przemocy Domowej
ul. Biskupa Dominika 25; 81-049 Gdynia
Tel: (58) 354 68 64
e-mail: sow@zpsgdynia.pl

Całodobowy kontakt interwencyjny
dla osób
w kryzysie psychicznym
Tel: (58) 622 22 22
e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl

Adrianna Janowicz – zastępca dyrektora ds. interwencji całodobowej i wsparcia specjalistycznego
Tel.: (58) 664 33 66 wew. 28
e-mail: a.janowicz@zpsgdynia.pl

Alan Dombrowski – p.o. kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Tel.: (58) 354 68 64
e-mail: a.dombrowski@zpsgdynia.pl

Katarzyna Niwińska – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Tel.: (58) 354 68 64
e-mail: k.niwinska@zpsgdynia.pl

Michał Urbanowicz – zastępca dyrektora ds. placówek wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego
Tel.: (58) 664 33 66 wew. 21
e-mail: m.urbanowicz@zpsgdynia.pl

Marta Dzięcielska – kierownik Placówek Wsparcia Dziennego
Tel.: (58) 664 33 66
e-mail: m.dziecielska@zpsgdynia.pl

Monika Sankiewicz – kierownik działu animacji środowiskowej
i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Tel.: (58) 664 33 66 wew. 13
e-mail: m.sankiewicz@zpsgdynia.pl

Hanna Konatowska – główny specjalista ds. reintegracji rodziny
Tel.: (58) 664 33 66 wew. 22
e-mail: h.kaczmarek@zpsgdynia.pl

Mariusz Barżykowski – inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Tel.: (58) 664 33 66 wew. 27
e-mail: m.barzykowski@zpsgdynia.pl

Anna Szklarska – kierownik działu obsługi
Tel.: (58) 664 33 66 wew. 12
e-mail: a.szklarsk@zpsgdynia.pl

DANE DO FV

Nabywca: GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia
NIP: 5862312326
Odbiorca: Zespół Placówek Specjalistycznych
Ul. Wejherowska 65; 81-049 Gdynia
NIP: 9580209631 REGON: 190456391