Gdyńskie SPOTY - placówki wsparcia dziennego

SPOTy, to sieć placówek wspierających gdyńskie rodziny w pokonywaniu trudności wychowawczych i budowaniu więzi | mapa | facebook |

SPOT Starter | Chylonia | placówka samorządowa, prowadzona przez Zespół Placówek Specjalistycznych

Starter realizuje program „Q samodzielności”, który oferuje wsparcie osobom usamodzielniającym się – młodzieży opuszczającej Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze i Rodziny Zastępcze oraz młodzieży potrzebującej wsparcia we wkraczaniu w dorosłość. Celem zajęć grupowych jest: wzmocnienie sprawczości i odpowiedzialności młodzieży; umiejętność poruszania się na rynku pracy – warsztaty z doradztwa zawodowego; znajomość obszaru działań instytucji; efektywne gospodarowanie budżetem; przekazanie wiedzy z obszaru psychoedukacji seksualnej oraz rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Ognisko i SPOT Login | Chylonia | placówki samorządowe prowadzone przez Zespół Placówek Specjalistycznych

Ognisko to placówka wspierająca rodziny w Gdyni od 1959 roku. Wraz z bliźniaczą placówką LOGIN realizuje wsparcie dla niemal 53 dzieci i ich rodzin.  Jako, że rodzina ma istotny wpływ na wychowanie, nie jest możliwy udział dziecka w zajęciach bez regularnego uczestniczenia rodziców lub opiekunów w zajęciach przeznaczonych dla rodziców. Oferta zawiera jeden ciepły posiłek dziennie, reedukację (pomoc w pokonywaniu deficytów szkolnych), różnorodne zajęcia tematyczne wraz z wyjazdami o okresie ferii i wakacji letnich.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Familia | Grabówek | prowadzony przez Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”

Zakres zajęć realizowanych dla dzieci obejmuje: socjoterapię, warsztaty psychologiczne, zajęcia plastyczno – techniczne, terapię pedagogiczną, terapię zajęciową, konsultacje psychologiczne i organizację wypoczynku letniego i zimowego.
Dla rodziców organizuje warsztaty psychologiczno – wychowawcze, bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne.

Motto: W Familii jest jak w domu – bezpiecznie i spokojnie.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Jasnej Gwiazdy | Karwiny | prowadzony przez Fundacje „Mały Bohater”

Staramy się pomóc dzieciom w otwieraniu oczu na otaczający ich świat. Zaczynamy od pracy u podstaw- nasze główne działania to socjoterapia, zawierająca w sobie elementy Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji, metody ruchu rozwijającego i pedagogikę serca. Podstawą naszej pracy jest relacja z naszymi podopiecznymi, ponieważ zakładamy, że tylko akceptacja i indywidualne traktowanie dziecka oraz bliskość i serdeczność pozwala na zaistnienie trwałej, pozytywnej zmiany, która znacząco ułatwi dziecku funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej.

W naszej pracy staramy się pamiętać o słowach anonimowego autora „Dzieci nie mówią: „To był dla mnie naprawdę trudny dzień. Możemy porozmawiać?". One mówią: Czy pobawisz się ze mną?"" oraz F. Nietzche'go: A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki. Czuwa nad nami również Kłapołuchy: „Nie popędzaj mnie. Nie dalejwięcuj mnie" i mamy nadzieję, że nasze działania spowodują, że jak najwięcej osób zarazi się naszą postawą

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Vitava Wiczlino | Wiczlino | prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava”

SPOT VITAVA  Wiczlino to miejsce przyjazne dla każdego podopiecznego. Nikt nie przychodzi tutaj dlatego, że musi – każdy przychodzi, bo tego chce. Nasze zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę są dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków. Podczas ferii zimowych
i wakacji letnich zapewniamy naszym podopiecznym wspaniały wypoczynek.

Motto: Dodajemy życiu kolorów

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Youth Point | Dąbrowa | prowadzony przez Stowarzyszenie „180 stopni”

„Placówka Wsparcia Dziennego SPOT Youth Point  – to przestrzeń rozwoju, akceptacji, bycia w grupie. Zajmujemy się wzmacnianiem kompetencji społecznych oraz emocjonalnych dzieci, czyli staramy się im ułatwić bycie w relacjach z rodzicami, kolegami, nauczycielami, ale także z samym sobą. Zajmujemy się trudnościami szkolnymi, pomagamy w rozumieniu sytuacji społecznych. Czasami zdarza się, że nam dorosłym bywa również w tej relacji trudno, stąd wsparciem obejmujemy także rodziców, konsultując, mediując, po prostu rozmawiając i towarzysząc, wspólnie wyznaczając cele. Chcemy wydobywać zasoby ze środowiska lokalnego, aranżować przestrzeń interweniując w tkankę dzielnicy poprzez działania animacyjne. Bazujemy na koncepcji resilience, będącej podstawą dla rozwijania obiecującego nurtu interwencji profilaktycznych oraz programów promocji zdrowia psychicznego, opartych na lepszym wykorzystaniu zasobów i czynników chroniących. Lubimy być częścią społeczności, pracę nad pozytywnymi zmianami w zachowaniu dzieci oraz towarzyszącymi temu zmianami w życiu rodzinnym. Najbardziej lubimy uśmiechy na twarzach naszych dzieci, rodziców oraz mieszkańców. Placówka realizuje kilka ważnych ścieżek, dzięki którym może osiągać tak ambitne cele. Socjoterapia, reintegracja, animacja, edukacja, profilaktyka są podstawą, z której wyrastają nasze działania.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Wesołe Buziaki | Cisowa | prowadzony przez Stowarzyszenie „Perspektywa”

W naszej placówce prowadzimy grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 6-13 lat, współpracujemy z rodzicem lub opiekunem dziecka w ramach konsultacji psychologicznych czy spotkań. Podejmujemy dodatkowe działania w środowisku lokalnym.
Nasz program przeznaczony jest dla dzieci wymagających większej uwagi niż pozostałe, nie umiejących odnaleźć się w gronie rówieśników, mających trudności w nawiązywaniu relacji i radzeniu sobie z emocjami, potrzebujących wsparcia, mających trudną sytuację rodzinną i/lub szkolną.

Motto: Socjoterapia to praca i zaangażowanie wielu osób na rzecz dziecka.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Socjo | Obłuże | prowadzony przez Stowarzyszenie „Perspektywa”

Jesteśmy dla dzieci znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Wspieramy je. Towarzyszymy w rozwiązywaniu ich małych i dużych problemów. Pomagamy odkrywać dobre strony i talenty. Pracujemy na pozytywnych i mocnych stronach dziecka.
O „Socjo” dzieci mówią, że to miejsce bezpieczne, w którym można odpocząć, odrobić lekcje i pogadać o wszystkim. Można się tu pośmiać i rozwiązać swoje problemy. Podopieczni czują się u nas jak w domu, dla nich „Socjo” to radość i bezpieczeństwo.

Motto: Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tymi, kim chcemy [J.O. Gasset]

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Łajba | Śródmieście |  prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społecznych „Łajba”

W Placówce Wsparcia Dziennego SPOT „Łajba” dzieci i młodzież mają możliwość efektywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu, co sprzyja ich rozwojowi osobistemu, a także poszerza repertuar społecznie akceptowanych wzorców zachowań. W „Łajbie” mamy różnorodne zajęcia takie, jak „Pogotowie Lekcyjne” z różnych przedmiotów, terapię logopedyczną i pedagogiczną, zajęcia praktyczno-techniczne, aktorskie, warsztaty żeglarskie oraz zajęcia z gier karcianych i planszowych. A na zajęciach na basenie  pod opieką trenerów raz w tygodniu doskonalimy umiejętność pływania. W Łajbie uczymy się i bawimy. Dbamy o rozwój łajbowiczów poprzez różnorodne wyjścia uspołeczniające: kino, teatr, wycieczki, udział w eventach i akcjach społecznościowych. Istotny wpływ na rozwój młodych ludzi w społeczności łajbowej ma rzesza wolontariuszy, która stanowi przykład do naśladowania i stwarza liczne okazje do zarażenia ideą wolontariatu.

Pracy w ”Łajbie” przyświeca hasło „Pasja, społeczność, wolontariat”.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Mikołaj – Alternative | Chylonia | prowadzony przez Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa

Placówka Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative zapewnia zajęcia prowadzone 5 dni w tygodniu przez wykwalifikowanych wychowawców. Celem placówki jest wspieranie dzieci, młodzieży i ich bliskich w rozwoju i przezwyciężaniu problemów, które utrudniają wypełnianie podstawowych funkcji rodziny. W prowadzonych czterech grupach realizujemy zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne, sportowo-ruchowe, plastyczne, teatralne, muzyczne i rozwojowe oraz pogłębioną pracę z rodziną we współpracy z innymi instytucjami. Pracujemy w oparciu o metodę projektu, która polega na wspólnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Północ | Oksywie | prowadzony przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej

SPOT Północ – Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej na gdyńskim Oksywiu. Miejsce dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Miejsce, gdzie tworzymy bezpieczną przestrzeń dla dzieci i młodzieży. Zapewniamy opiekę wychowawców oraz codzienne zajęcia edukacyjne, rozwojowe
i profilaktyczne. Staramy się rozwijać zainteresowania dzieci, umocnić ich w poczuciu posiadania mocnych stron, wesprzeć dobrym słowem i wspólnie poszukiwać rozwiązań na dotyczące ich problemy. Pomagamy zdobywać nowe umiejętności, tak by dać dzieciom wiarę, że mogą stworzyć sobie dobrą, bezpieczną przyszłość. Rodzicom pomagamy  w budowie dobrych relacji z dziećmi, wychodzeniu z życiowych kryzysów. Zapraszamy na wspólne warsztaty, by pomóc odnaleźć radość płynącą ze spędzania wspólnego czasu z dzieckiem.
Mieszkańców Oksywia wspieramy również poza murami Placówki. Do najbardziej potrzebujących osób dociera streetworker, pracujący na dzielnicowych podwórkach.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Wyspa | Śródmieście | prowadzony przez Stowarzyszenie „Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego”

“Wyspa” wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Obejmuje opieką i wychowaniem mieszkających w Gdyni uczniów szkół podstawowych. Zajęcia grupowe prowadzone są w formie warsztatowej z elementami socjoterapii. Duży nacisk kładziemy na wsparcie edukacyjne podopiecznych i ciekawie zorganizowany czas. Prowadzimy zajęcia indywidualne z dzieckiem oraz spotkania dla rodzin. Pracujemy w czasie ferii i wakacji oraz organizujemy wycieczki, wyjścia w niecodzienne miejsca i zajęcia ze specjalistami. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w plenerze, organizowane festyny i pikniki rodzinne. Prowadzimy działania animacyjne mające zintegrować społeczność lokalną. Szczególnie jednak pragniemy zadbać o indywidualne potrzeby i rozwój zainteresowań naszych podopiecznych. Obejmujemy pomocą także całe rodziny i indywidualne osoby w kryzysie. Prowadzimy zajęcia i konsultacje specjalistyczne w tym terapię pedagogiczną, socjoterapię i konsultacje psychologiczne.

Motto: „Wyspa” to miejsce przyjazne dziecku, w którym panuje atmosfera zrozumienia i życzliwości. Tu każde dziecko znajdzie swoje miejsce na brzegu.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Światłowcy | Oksywie | prowadzony przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji  „Non Stop”

Oferujemy przede wszystkim zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-18 lat, podczas których rozwijamy umiejętności społeczne, zainteresowania, a także pracujemy nad motywacją. Organizujemy spotkania z logopedą, doradcą zawodowym, psychologiem i innymi terapeutami.
Nasz cel to wzmocnienie rodziny, promocja zdrowia i wsparcie w poszukiwaniu pracy. Zachęcamy też uczestników do działania, na rzecz poprawy najbliższego otoczenie.

Motto: Krok po kroku, w domu, w bloku, razem z nami zaczniesz zmiany!

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Młodorośli | Witomino | prowadzony przez Fundację Młodorośli

SPOT Młodorośli to przestrzeń, w której jesteś u siebie. Prowadzony w rewitalizowanej dzielnicy Witomino obejmuje swoją opieką 40 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Naszym podopiecznym oferujemy pomoc w nauce, dodatkowe wsparcie pedagoga, konsultacje psychologiczne, terapię logopedyczną i socjoterapię. Dorosłych, w tym członków społeczności lokalnej zapraszamy do uczestnictwa w Treningu Umiejętności Wychowawczych i warsztatach profilaktycznych dotyczących uzależnień, a dla całych rodzin organizujemy zajęcia reintegracyjne. W naszej ofercie jest również SPOT C@fe – kawiarenka internetowa, przeznaczona dla dzieci i seniorów. Na dzielnicy można spotkać także naszą streetworkerkę, która będzie animować czas wolny naszych małych sąsiadów.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT IT | Śródmieście | prowadzony przez Fundację Młodorośli

SPOT IT to innowacyjna, kameralna placówka, która poza wsparciem socjoterapeutycznym i pomocą w nauce oferuje również zajęcia z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i otwarte dla społeczności lokalnej spotkania dla rodziców „Trening Umiejętności Wychowawczych” oraz warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień. Małe grupy wychowawcze oraz doświadczona kadra, tworząca miłą i serdeczną atmosferę a także nastawienie na nawiązanie relacji z dziećmi i ich opiekunami tworzy optymalne środowisko do rozwoju dzieci. W SPOCie realizowane są również działania streetworkingowe, w ramach których planowane jest np. wspólne sprzątanie dzielnicy.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

Gdynia Wspiera

Gdynia Wspiera

gdyniawspiera.pl to internetowa i uniwersalna baza bezpłatnych form wsparcia dla gdynian doświadczających problemów w codziennym funkcjonowaniu, a także dla tych otwartych na wyzwania niesienia pomoc innym.

Serwis stanowi obszerną bazę ofert z nowoczesną z wyszukiwarką, która prowadzi poszukującego wsparcia od ogólnego obszaru problemowego do konkretnej oferty odpowiadającej na jego potrzeby. Za treści umieszczone w tej bazie, odpowiedzialni są realizatorzy tychże ofert.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zapewnia kompleksowe wsparcie dla osób uwikłanych w przemoc domową (zarówno dla osób doświadczających przemocy oraz sprawców przemocy). Ośrodek w swojej ofercie zapewnia wsparcie i pomoc poprzez:

– Konsultacje indywidualne z psychologiem;

– Porady prawne;

– Konsultacje lekarza psychiatry;

– Grupę Wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej;

– Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy;

– Hostel dla osób doświadczających przemocy;

– Wszczynanie Procedury Niebieskie Karty.

Całość oferty skierowana jest do dzieci i dorosłych uwikłanych w przemoc domową. Ośrodek funkcjonuje bez ograniczeń terytorialnych, co oznacza, że pomoc można uzyskać bez względu na miejsce zamieszkania.

Ze wsparcia można skorzystać bezpośrednio pod adresem:

ul. Biskupa Dominika 25
81-402 Gdynia

lub kontaktując się  pod całodobowym numerem telefonu 58-622-22-22 oraz adresem e-mail:  interwencja@zpsgdynia.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zapewnia wsparcie psychologiczne osobom doświadczającym kryzysu psychicznego spowodowanego przez nagłe, trudne sytuacje życiowe. Pomoc w ośrodku mogą uzyskać zarówno osoby dorosłe jak i młodzież oraz dzieci. Ośrodek w swojej ofercie zapewnia wsparcie i pomoc poprzez:

-Konsultacje (indywidualne, partnerskie/małżeńskie, w sprawie dziecka) z psychologiem;

-Całodobowy telefon interwencyjny dostępny w każdy dzień tygodnia

 

Aby skorzystać z konsultacji psychologicznej w Ośrodku, należy zgłosić się osobiście lub skontaktować się telefonicznie. W sytuacji nagłego, głębokiego kryzysu konsultacja powinna odbyć się natychmiast natomiast w pozostałych sytuacjach, czas oczekiwania na zaplanowaną konsultację, to maksymalnie 2 tygodnie.

Indywidualne spotkania z psychologiem odbywają się codziennie od godziny 8.00 do 20.00, a ich częstotliwość dostosowana jest do potrzeb klienta.

Ze wsparcia można skorzystać bezpośrednio pod adresem:

 1. Biskupa Dominika 25

81-402 Gdynia

lub kontaktując się  pod całodobowym numerem telefonu 58-622-22-22 oraz adresem e-mail:  interwencja@zpsgdynia.pl

Terapia indywidualna i terapia par i rodzin

W uzasadnionych przypadkach tj. jeśli klient wymaga wsparcia terapeutycznego, jest na nie gotowy i skonsultowany w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, istnieje możliwość nieodpłatnej psychoterapii indywidualnej i terapii systemowej par oraz rodzin we współpracujących z  ZPS gabinetach prywatnych. Co do zasady, wsparcie to nie obejmuje osób umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Gdyński Ośrodek Stażowo - Terapuetyczny

Gdyński Ośrodek Stażowo – Terapeutyczny

To nowe działanie stworzone dla koordynowania programów stażowych dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki oraz dla kształcących się psychoterapeutów indywidualnych i systemowych. Ważnym elementem jest dla nas także współpraca z zewnętrznymi gabinetami psychoterapeutycznymi.

Inne zadania to także:

 • Wyznaczanie i realizacja nowych kierunków wsparcia klientów Zespołu poprzez działania mające na celu poszerzenie oferty oraz współpracę ze specjalistami
  psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie kliniczni i in.
 • Współpraca z uczelniami i ośrodkami szkolenia w psychoterapii, celem budowania partnerstwa
 • Adrianna Janowicz – psycholog
  Tel.: (58) 664 33 66, e-mail: a.janowicz(at)zpsgdynia.pl

Reintegracja rodziny

Reintegracja rodziny

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów celem poszerzenia kompetencji wychowawczych rodziców oraz zajęcia przeznaczone dla rodziców wraz z dziećmi.

„Wychowywać to kochać i wymagać”

Zapraszamy osoby, które poszukują sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji, a także poczucia wzajemnej bliskości z dziećmi.

W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość:
• podniesienia swoich kompetencji rodzicielskich w zakresie stosowania metod wychowawczych
• nabycia umiejętności konstruktywnego komunikowania się z rodziną
• sposobów rozwiązywania konfliktów wewnątrzrodzinnych
• refleksji nad własną postawą wychowawczą
• wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.

Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że po rozpoczęciu edycji, skład grupy pozostaje stały.
Na konsultacje rekrutacyjne należy zgłaszać się telefonicznie w godz. 08.00-16.00.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Hostel wspiera osoby pokrzywdzone przemocą domową szczególnie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia przed okres do trzech miesięcy. W uzasadnionych przypadkach ten okres jest przedłużany.

 • Całodobowy telefon interwencyjny dla klientów: (58) 622 22 22,
  e-mail: interwencja(at)zpsgdynia.pl
 • kontakt dla profesjonalistów:
  Katarzyna Niwińska – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
  Tel.: (58) 354 68 64, e-mail: k.niwinska(at)zpsgdynia.pl

Niebieski pokój

Niebieski Pokój

Niebieski Pokój to miejsce pozwalające na bezpieczne, jednorazowe przesłuchanie dziecka. Jest podzielony na dwa pomieszczenia – w jednym z nich odbywa się przesłuchanie z udziałem Sędziego oraz Biegłego Psychologa, a drugie stanowi pokój techniczny. W pokoju technicznym znajduje się sprzęt rejestrujący, za pomocą którego pozostałe osoby zaangażowane w procedurę (np. Prokurator, protokolant) mogą na żywo obserwować przebieg czynności. Całość zgromadzonego materiału zostaje przekazana zleceniodawcy na płycie DVD.

W celu ustalenia terminu przesłuchania i ustalenia warunków technicznych Sąd bądź Prokuratura kontaktuje się telefonicznie z Kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Katarzyną Niwińską, tel. 58 3546864

Instytucja korzystająca z pokoju przedstawia telefonicznie lub mailowo listę osób biorących udział w przesłuchaniu (imię i nazwisko, funkcja służbowa) oraz liczbę osób przesłuchiwanych.

O całkowitym składzie osób biorących udział w przesłuchaniu decyduje Sędzia lub Prokurator. Czynny udział w przesłuchaniu może brać Sędzia oraz Biegły Psycholog (zgodnie ze standardami opracowanymi przez Fundację Dzieci Niczyje dotyczącymi przesłuchiwania małoletnich świadków w trybie art. 185 a i 185 b  k.p.k. – standardy rekomendowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości).

Pozostali specjaliści pozostają w pokoju technicznym, gdzie na bieżąco udostępniany jest obraz i dźwięk z przebiegu przesłuchania.

Przedstawiciele Wymiaru Sprawiedliwości zobowiązują się spotkać z Kierownikiem SOW pół godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia przesłuchania w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych.

W tym czasie Biegły Psycholog nawiązuje kontakt z dzieckiem, ocenia czy jego stan psychiczny pozwala na przeprowadzenie czynności oraz przygotowuje dziecko do procedury przesłuchania (informuje, że dziecko może przerwać przesłuchanie, pokazuje gdzie jest np. toaleta czy saturator z wodą).

Opiekun prawny dziecka ma zapewnioną możliwość skorzystania z poczekalni na czas trwania czynności.

Warto zapoznać się także z LINK 

Miejsce: Zespół Placówek Specjalistycznych 
ul. Wejherowska 65
81-049 Gdynia

Niebieski patrol

Niebieski patrol

„Wspólna Interwencja – Niebieski Patrol"  – działania podejmowane w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przy udziale Komendy Miejskiej w Gdyni

Niebieski Patrol są to dyżury pełnione wspólnie przez funkcjonariuszy Policji oraz psychologów, połączone z interwencją w miejscu zamieszkania w sytuacjach otrzymania przez Policję zgłoszenia dotyczącego podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Działania Niebieskiego Patrolu mają  na celu zabezpieczenie osób doświadczających przemocy oraz jej świadków, udzielenie kompleksowego wsparcia osobie doznającej przemocy, dzieciom lub innym świadkom zdarzenia oraz zaoferowanie specjalistycznego poradnictwa w miejscu zamieszkania ze wskazaniem możliwych form i miejsc otrzymania dalszej specjalistycznej pomocy w Gdyni.

Szkolenia dla profesjonalistów

Szkolenia dla profesjonalistów

Celem szkoleń jest poszerzenie kompetencji w zakresie reagowania na sytuacje przemocy w rodzinie, zarówno wobec dzieci jak i osób dorosłych. Szkolenia obejmują teoretyczne wprowadzenie do tematyki przemocy w rodzinie oraz ćwiczenia praktyczne. Adresatem szkoleń są specjaliści, którzy na co dzień podczas swojej pracy stykają się ze zjawiskiem przemocy domowej.

Szkolenia dla grup do 20 osób, realizowane są raz na kwartał, prowadzone przez psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przedstawiciele instytucji i placówek, zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia dla swoich pracowników, proszeni są o kontakt z Katarzyną Niwińską – kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pod nr tel.: 58 354 68 64.

Programy stażowe

Programy stażowe

 1. Program stażowy „Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy" LINK
 2. Program Stażowy „Warsztaty Indywidualnego Wsparcia za pośrednictwem telefonu zaufania i czatu" LINK
 3. Program Stażowy dla specjalizantów psychologii klinicznej LINK
 4. Program stażowy „Warsztaty Intensywnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną” LINK
 5. Program Stażowy „Warsztaty Interwencji Edukacyjnej" LINK
 6. Program stażowy dla kształcących się psychoterapeutów par i rodzin LINK
 7. Program stażowy dla kształcących się psychoterapeutów LINK

Konferencja „Chodźcie na plac. Gdyński dzień animacji środowiskowej" -> Port.AL - spotkania rodzin gdyńskich SPOTów

Konferencja „Chodźcie na plac. Gdyński dzień animacji środowiskowej – > Port.AL – spotkania rodzin gdyńskich SPOTów

Konferencja „Chodźcie na plac. Gdyński dzień animacji środowiskowej”, to cykliczne spotkana profesjonalistów działających w obszarze wsparcia dziecka i rodziny w Gdyni, które odbywały się w latach 2015 – 2019. Przez kolejne dwa lata konferencja nie odbyła się z powodu epidemii SARS-Cov-2, a w roku 2022 powraca już w nowej – adekwatnej do obecnych potrzeb – formie rodzinnych spotkań w plenerze, adresowanych do uczestników gdyńskich SPOTów.  Termin pierwszego z nich: Port.AL – Ahoj, Przygodo! to 14 maja 2022 roku.

Zrealizowane projekty

Obecnie realizujemy projekt „Rozwój Usług Społecznych w Gdyni" w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich.

Działania skierowane są do: osób dorosłych, które mają na utrzymaniu dzieci do 24 r.ż., dzieci i młodzieży – naszych wychowanków SPOT Ognisko i Login oraz do młodzieży usamodzielnianej i usamodzielniającej się – uczestników programu Q Samodzielności realizowanego w ramach SPOT Starter.

W ramach naszych działań w projekcie oferujemy:

 • Grupę Rozwoju Osobistego i Klub Mam – działania rozwijają kompetencje osobiste, społeczne i wychowawcze; grupa spotyka się co tydzień we wtorki w godz. 17:00 – 19:00; zadanie skierowane do osób dorosłych;
 • Program Q Samodzielności – którego celem jest wsparcie młodzieży wkraczającej w samodzielne, dorosłe życie poprzez rozwój kompetencji społeczno – zawodowych; uczestnicy pracują w dwóch grupach wiekowych, kązda z grup ma jedno dwugodzinne spotkanie obowiązkowe w tygodniu, spotkania indywidualne z wychowawcami oraz wyjścia i dodatkowe spotkania grup w ramach Tea Time'u;
 • Warsztaty SPOTowe – obejmujące rozwój umiejętności interpersonalnych, rozwój zainteresowań, budowanie zaufania w grupach socjoterapeutycznych oraz działania reintegracyjne dla całych rodzin; grupy projektowe spotykają się w ramach codziennej pracy w SPOT Login i SPOT Ognisko; wsparciem objętych jest 20 wychowanków.
 • Warsztaty rękodzieła i animacje dla środowiska lokalnego – otwieramy się na nasze bliższe i dalsze sąsiedztwo, zapraszając do wspólnej zabawy: artystycznej, sportowej, animacji dla dzieci i młodzieży; zachęcamy do śledzenia wydarzeń specjalnych na naszym profilu na FB.