PROGRAMY STAŻOWE DLA STUDENTÓW

Wychodząc naprzeciw studentom i absolwentom różnych kierunków studiów, którzy szukają miejsc, w których mogliby stawiać pierwsze zawodowe kroki oraz zrealizować obowiązkowe praktyki studenckie organizujemy różnorodne podstawowe programy stażowe. Współdziałamy z większością uczelni na terenie trójmiasta. Udział w stażu jest bezpłatny dla każdej ze stron.

Osoby chętne, do realizacji praktyk w naszym zespole zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Ze względu na specyfikę naszej pracy, którą w głównej mierze opieramy na relacjach, możliwość realizowania praktyk istnieje tylko w ramach poszczególnych edycji stażu. Zachęcamy jednak do przesyłania zgłoszeń i dawaniu nam informacji o zainteresowaniu naszymi programami – opiekunowie naszych stażowych zespołów pozostaną z Wami w kontakcie i przekażą informacje o najbliższej rekrutacji.

Możesz też polubić nasz profil na facebooku: zpsgdynia.pl. Tam zawsze znajdziesz najświeższe informacje o rekrutacjach, ale też możesz podejrzeć nasze „codzienne życie”.

Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy (WIK)

Kierowany do absolwentów i studentów min. III roku psychologii;

 • W ramach działań stażowych wspieramy głównie dorosłych klientów poprzez telefon interwencyjny oraz osobiste konsultacje psychologiczne; działamy stażowo codziennie w godz. 8:00 – 20:00;
 • Pełna edycja stażu trwa ok. 1,5 roku;
 • Rekrutacja na staż odbywa się raz w roku – we wrześniu;

Więcej informacji: LINK

Warsztaty Indywidualnego Wsparcia za pośrednictwem telefonu zaufania i czatu dla dzieci i młodzieży – coucb.pl (WIW)

Kierowany do absolwentów i studentów min. III roku psychologii;

 • Wspieramy dzieci i młodzież przede wszystkim z Gdyni, ale też z całej Polski;
 • Działamy codziennie od 12:00 do 20:00;
 • Pełna edycja stażu trwa ok. 1,5 roku;
 • Rekrutacja na staż odbywa się raz w roku – we wrześniu;

Więcej informacji: LINK

Warsztaty Intensywnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną (WIP)

Kierowany do absolwentów i studentów min. II roku pedagogiki lub psychologii;

 • Wspieramy dzieci, młodzież i młodych dorosłych w ramach SPOTów, czyli Placówek Wsparcia Dziennego;
 • Działamy od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 18:00;
 • Pełna edycja stażu trwa około 4 miesięcy;
 • Rekrutacje odbywają się dwa razy w roku – w marcu/kwietniu oraz w październiku;

Więcej informacji: LINK

Warsztaty Interwencji Edukacyjnej (WIE)

Kierowany do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów różnych kierunków na profilach nauczycielskich;

 • Wspieramy indywidualnie dzieci i młodzież w poprawie osiągnięć edukacyjnych oraz w rozwoju kluczowych kompetencji społecznych;
 • Działamy od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 17:00;
 • Pełna edycja stażu trwa około 3 miesięcy;
 • Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym – czekamy na Twoje zgłoszenie;

Więcej informacji: LINK