PROGRAMY STAŻOWE DLA SPECJALISTÓW

Aby móc rozszerzyć ofertę wsparcia dla klientów naszych ośrodków, a jednocześnie dać im możliwość skorzystania z bezpłatnej i szybko dostępnej specjalistycznej pomocy, stworzyliśmy ofertę stażową kierowaną do specjalistów: psychoterapeutów i specjalizantów psychologii klinicznej.

Dzięki współpracy osoby chętne do uczestnictwa w stażach otrzymują możliwość wymiany doświadczeń w zespołach merytorycznych oraz wsparcie certyfikowanego superwizora, a nasi klienci i pracownicy mają możliwość skorzystania z długoterminowych form wsparcia.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i przesłania zgłoszeń. Udział w stażu jest bezpłatny dla każdej ze stron. Wystawiamy zaświadczenia z wyszczególnioną ilością godzin superwizji oraz bezpośredniej pracy z klientem.

Kształcący się psychoterapeuci indywidualni dorosłych oraz dzieci i młodzieży (PSP INDYWIDUALNA):

Kierowany do osób po II roku kształcenia specjalistycznego lub po I roku, jeśli mają ukończone wcześniej studnia psychologiczne;

  • Psychoterapia prowadzona w gabinetach Gdyńskiego Ośrodka Stażowo – Terapeutycznego;
  • Roczne prowadzenie 4 procesów terapeutycznych klientów ZPS – możliwość współpracy w wybrany, dowolny dzień tygodnia i w ustalonych godzinach;
  • Cotygodniowa superwizja w zespołach max 5 osobowych;
  • Rekrutacja w trybie ciągłym;

Więcej informacji: LINK

Uczestnicy szkoleń specjalizacyjnych z psychologii klinicznej (PSP KLINICZNA):

Ukończony podstawowy blok szkoleń, w tym w szczególności dot. interwencji kryzysowej, w akredytowanej jednostce szkolącej;

  • Możliwość realizacji staży z części interwencji kryzysowej oraz
  • wsparcia dzieci i młodzieży;
  • Weekendowe dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej wraz z pracownikami merytorycznymi ośrodka;
  • Wsparcie szkoleniowe – wymiana doświadczeń w pracy psychologicznej;
  • Rekrutacja w trybie ciągłym;

Więcej informacji: LINK