Grupa dla mężczyzn

Nadal można dołączyć do grupy warsztatowej dla mężczyzn doświadczających przemocy w bliskich relacjach rodzinnych lub partnerskich.

Przemoc może mieć różne oblicza. Wbrew powszechnemu przekonaniu o istnieniu jedynie jej fizycznego aspektu (policzkowanie, duszenie, uderzanie ręką, szarpanie), przybiera również formy nadużywania psychicznego (poniżanie, krytykowanie, wzbudzanie poczucia winy, kontrolowania, manipulowania, karania cichymi dniami), ekonomicznego (celowego zadłużania, ograniczania dostępu do wspólnych pieniędzy, wykorzystywania pieniędzy do zdobycia władzy w związku) oraz seksualnego (zmuszania do czynności seksualnych, wyśmiewanie orgazmów, poniżania).

Jeśli doświadczyłeś takiego traktowania, grupa ta jest właśnie dla Ciebie. Głównym celem uczestnictwa jest zdobycie umiejętności służących odbudowie siebie i równowagi w relacjach.

_____________________

Więcej informacji i zapisy: link – Grupa warsztatowa dla męźczyzn (gdyniawspiera.pl)