WYZWANIE PLASTYCZNE

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na facebooku (LINK) i oddawania głosów w wyzwaniu plastycznym pt: „WITAJ WIOSNO”, w którym wzięły udział dzieci ze SPOT Ognisko i SPOT Login. Praca plastyczna, która otrzyma najwięcej „i like”  zwycięży w kategorii: najbardziej popularna.
Upominkami nagrodzimy także zwycięzców w kategoriach: najbardziej estetyczna i najbardziej kreatywna praca, których wyłoni nasze JURY.
Zapraszamy do zabawy!

____________________
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI UCZESTNICTWA W WYZWANIU PLASTYCZNYM PT. „WITAJ WIOSNO” z dnia 25.03.3021

1. Organizatorem wyzwania plastycznego „WITAJ WIOSNO” jest Zespół Placówek Specjalistycznych, z siedzibą w Gdyni, ul. Wejherowska 65, nazywany w regulaminie jako ZPSGdynia.
2. Wyzwanie ma na celu: rozwijanie i kształtowanie wyobraźni podopiecznych, propagowanie różnorodnych technik plastycznych jako sposobu wyrażania siebie, rozwój zdolności plastycznych, kreatywności, uwrażliwienie na piękno natury.
3. Wyzwanie przeznaczone jest dla wychowanków SPOT Ognisko / SPOT Login z ZPSGdynia.
4. Tematyką wyzwania jest Wiosna, rozumiana jako rozkwit nowego życia. Uczestnicy powinni przedstawić zwiastuny wiosny. Prace powinny nawiązywać do kolorystyki i symboli wiosny.
5. W wyzwaniu biorą udział wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
• wykonane samodzielnie;
• dowolną, manualną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone (bez prac przestrzennych);
• sporządzone w formacie A3.
6. Wyzwanie w kategorii” najbardzie popularna praca zostanie przeprowadzone w Internecie, na firmowym profilu FB ZPGdynia (www.facebook.com/zpsgdynia) i polega na klikaniu „I like” na ulubione prace plastyczne. Oddawanie 👍 trwa do dnia: 30.03.2021r. (wtorek) do godz.10:00. Ilość zebranych 👍 decyduje o wygranej.
Zwycięzców w pozostałych dwóch kategoriach: najbardziej estetyczna i najbardziej kreatywna praca wyłoni JURY z ZPSGdynia w składzie: młodzież ze SPOT STARTER wraz z wychowawcą Jackiem Panek, Adrianna Sobczuk, Marta Dzięcielska, Jolanta Karcz, Marlena Kępińska.
7. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda w postaci gry planszowej lub puzzli wraz z dyplomem za udział w wyzwaniu.
8. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w wyzwaniu plastycznym.
9. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.zpsgdynia.pl