Nowe SPOTY na mapie Gdyni

Z radością witamy SPOT IT oraz SPOT Młodorośli. To dwa nowe miejsca na mapie Gdyni, które będą współtworzyć naszą sieć placówek wspierających gdyńskie rodziny w pokonywaniu trudności wychowawczych i budowaniu więzi.
W swojej ofercie prezentują m.in.:
  • Zajęcia socjoterapeutyczne
  • Pomoc w nauce
  • Wsparcie pedagoga, psychologa i logopedy
  • Zajęcia Treningu Umiejętności Wychowawczych
  • Reintegrację rodzin
  • Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień
  • SPOT C@fe – kawiarenka internetowa, przeznaczona dla dzieci i seniorów
Kontakt:
_______________________________
Więcej informacji o wszystkich #gdyńskichSPOTach znajdziecie tu: https://zpsgdynia.pl/gdynski-spot-placowki-wsparcia…/