SPOTy, to sieć placówek wspierających gdyńskie rodziny w pokonywaniu trudności wychowawczych i budowaniu więzi facebook |

SPOT Starter | Chylonia | placówka samorządowa, prowadzona przez Zespół Placówek Specjalistycznych

Starter realizuje program „Q samodzielności”, który oferuje wsparcie osobom usamodzielniającym się – młodzieży opuszczającej Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze i Rodziny Zastępcze oraz młodzieży potrzebującej wsparcia we wkraczaniu w dorosłość. Celem zajęć grupowych jest: wzmocnienie sprawczości i odpowiedzialności młodzieży; umiejętność poruszania się na rynku pracy – warsztaty z doradztwa zawodowego; znajomość obszaru działań instytucji; efektywne gospodarowanie budżetem; przekazanie wiedzy z obszaru psychoedukacji seksualnej oraz rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Ognisko i SPOT Login | Chylonia | placówki samorządowe prowadzone przez Zespół Placówek Specjalistycznych

Ognisko to placówka wspierająca rodziny w Gdyni od 1959 roku. Wraz z bliźniaczą placówką LOGIN realizuje wsparcie dla niemal 53 dzieci i ich rodzin.  Jako, że rodzina ma istotny wpływ na wychowanie, nie jest możliwy udział dziecka w zajęciach bez regularnego uczestniczenia rodziców lub opiekunów w zajęciach przeznaczonych dla rodziców. Oferta zawiera jeden ciepły posiłek dziennie, reedukację (pomoc w pokonywaniu deficytów szkolnych), różnorodne zajęcia tematyczne wraz z wyjazdami o okresie ferii i wakacji letnich.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Familia | Grabówek | prowadzony przez Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”

Zakres zajęć realizowanych dla dzieci obejmuje: socjoterapię, warsztaty psychologiczne, zajęcia plastyczno – techniczne, terapię pedagogiczną, terapię zajęciową, konsultacje psychologiczne i organizację wypoczynku letniego i zimowego.
Dla rodziców organizuje warsztaty psychologiczno – wychowawcze, bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne.

Motto: W Familii jest jak w domu – bezpiecznie i spokojnie.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Jasnej Gwiazdy | Karwiny | prowadzony przez Fundacje „Mały Bohater”

Staramy się pomóc dzieciom w otwieraniu oczu na otaczający ich świat. Zaczynamy od pracy u podstaw- nasze główne działania to socjoterapia, zawierająca w sobie elementy Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji, metody ruchu rozwijającego i pedagogikę serca. Podstawą naszej pracy jest relacja z naszymi podopiecznymi, ponieważ zakładamy, że tylko akceptacja i indywidualne traktowanie dziecka oraz bliskość i serdeczność pozwala na zaistnienie trwałej, pozytywnej zmiany, która znacząco ułatwi dziecku funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej.

W naszej pracy staramy się pamiętać o słowach anonimowego autora „Dzieci nie mówią: „To był dla mnie naprawdę trudny dzień. Możemy porozmawiać?". One mówią: Czy pobawisz się ze mną?"" oraz F. Nietzche’go: A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki. Czuwa nad nami również Kłapołuchy: „Nie popędzaj mnie. Nie dalejwięcuj mnie" i mamy nadzieję, że nasze działania spowodują, że jak najwięcej osób zarazi się naszą postawą

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Vitava Wiczlino | Wiczlino | prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Vitava”

SPOT VITAVA  Wiczlino to miejsce przyjazne dla każdego podopiecznego. Nikt nie przychodzi tutaj dlatego, że musi – każdy przychodzi, bo tego chce. Nasze zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę są dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków. Podczas ferii zimowych
i wakacji letnich zapewniamy naszym podopiecznym wspaniały wypoczynek.

Motto: Dodajemy życiu kolorów

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Youth Point | Dąbrowa | prowadzony przez Stowarzyszenie „180 stopni”

„Placówka Wsparcia Dziennego SPOT Youth Point  – to przestrzeń rozwoju, akceptacji, bycia w grupie. Zajmujemy się wzmacnianiem kompetencji społecznych oraz emocjonalnych dzieci, czyli staramy się im ułatwić bycie w relacjach z rodzicami, kolegami, nauczycielami, ale także z samym sobą. Zajmujemy się trudnościami szkolnymi, pomagamy w rozumieniu sytuacji społecznych. Czasami zdarza się, że nam dorosłym bywa również w tej relacji trudno, stąd wsparciem obejmujemy także rodziców, konsultując, mediując, po prostu rozmawiając i towarzysząc, wspólnie wyznaczając cele. Chcemy wydobywać zasoby ze środowiska lokalnego, aranżować przestrzeń interweniując w tkankę dzielnicy poprzez działania animacyjne. Bazujemy na koncepcji resilience, będącej podstawą dla rozwijania obiecującego nurtu interwencji profilaktycznych oraz programów promocji zdrowia psychicznego, opartych na lepszym wykorzystaniu zasobów i czynników chroniących. Lubimy być częścią społeczności, pracę nad pozytywnymi zmianami w zachowaniu dzieci oraz towarzyszącymi temu zmianami w życiu rodzinnym. Najbardziej lubimy uśmiechy na twarzach naszych dzieci, rodziców oraz mieszkańców. Placówka realizuje kilka ważnych ścieżek, dzięki którym może osiągać tak ambitne cele. Socjoterapia, reintegracja, animacja, edukacja, profilaktyka są podstawą, z której wyrastają nasze działania.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Wesołe Buziaki | Cisowa | prowadzony przez Stowarzyszenie „Perspektywa”

W naszej placówce prowadzimy grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 6-13 lat, współpracujemy z rodzicem lub opiekunem dziecka w ramach konsultacji psychologicznych czy spotkań. Podejmujemy dodatkowe działania w środowisku lokalnym.
Nasz program przeznaczony jest dla dzieci wymagających większej uwagi niż pozostałe, nie umiejących odnaleźć się w gronie rówieśników, mających trudności w nawiązywaniu relacji i radzeniu sobie z emocjami, potrzebujących wsparcia, mających trudną sytuację rodzinną i/lub szkolną.

Motto: Socjoterapia to praca i zaangażowanie wielu osób na rzecz dziecka.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Socjo | Obłuże | prowadzony przez Stowarzyszenie „Perspektywa”

Jesteśmy dla dzieci znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Wspieramy je. Towarzyszymy w rozwiązywaniu ich małych i dużych problemów. Pomagamy odkrywać dobre strony i talenty. Pracujemy na pozytywnych i mocnych stronach dziecka.
O „Socjo” dzieci mówią, że to miejsce bezpieczne, w którym można odpocząć, odrobić lekcje i pogadać o wszystkim. Można się tu pośmiać i rozwiązać swoje problemy. Podopieczni czują się u nas jak w domu, dla nich „Socjo” to radość i bezpieczeństwo.

Motto: Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tymi, kim chcemy [J.O. Gasset]

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Łajba | Śródmieście |  prowadzony przez Fundację Inicjatyw Społecznych „Łajba”

W Placówce Wsparcia Dziennego SPOT „Łajba” dzieci i młodzież mają możliwość efektywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu, co sprzyja ich rozwojowi osobistemu, a także poszerza repertuar społecznie akceptowanych wzorców zachowań. W „Łajbie” mamy różnorodne zajęcia takie, jak „Pogotowie Lekcyjne” z różnych przedmiotów, terapię logopedyczną i pedagogiczną, zajęcia praktyczno-techniczne, aktorskie, warsztaty żeglarskie oraz zajęcia z gier karcianych i planszowych. A na zajęciach na basenie  pod opieką trenerów raz w tygodniu doskonalimy umiejętność pływania. W Łajbie uczymy się i bawimy. Dbamy o rozwój łajbowiczów poprzez różnorodne wyjścia uspołeczniające: kino, teatr, wycieczki, udział w eventach i akcjach społecznościowych. Istotny wpływ na rozwój młodych ludzi w społeczności łajbowej ma rzesza wolontariuszy, która stanowi przykład do naśladowania i stwarza liczne okazje do zarażenia ideą wolontariatu.

Pracy w ”Łajbie” przyświeca hasło „Pasja, społeczność, wolontariat”.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Mikołaj – Alternative | Chylonia | prowadzony przez Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa

Placówka Wsparcia Dziennego Spot Mikołaj Alternative zapewnia zajęcia prowadzone 5 dni w tygodniu przez wykwalifikowanych wychowawców. Celem placówki jest wspieranie dzieci, młodzieży i ich bliskich w rozwoju i przezwyciężaniu problemów, które utrudniają wypełnianie podstawowych funkcji rodziny. W prowadzonych czterech grupach realizujemy zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne, sportowo-ruchowe, plastyczne, teatralne, muzyczne i rozwojowe oraz pogłębioną pracę z rodziną we współpracy z innymi instytucjami. Pracujemy w oparciu o metodę projektu, która polega na wspólnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Północ | Oksywie | prowadzony przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej

SPOT Północ – Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej na gdyńskim Oksywiu. Miejsce dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Miejsce, gdzie tworzymy bezpieczną przestrzeń dla dzieci i młodzieży. Zapewniamy opiekę wychowawców oraz codzienne zajęcia edukacyjne, rozwojowe
i profilaktyczne. Staramy się rozwijać zainteresowania dzieci, umocnić ich w poczuciu posiadania mocnych stron, wesprzeć dobrym słowem i wspólnie poszukiwać rozwiązań na dotyczące ich problemy. Pomagamy zdobywać nowe umiejętności, tak by dać dzieciom wiarę, że mogą stworzyć sobie dobrą, bezpieczną przyszłość. Rodzicom pomagamy  w budowie dobrych relacji z dziećmi, wychodzeniu z życiowych kryzysów. Zapraszamy na wspólne warsztaty, by pomóc odnaleźć radość płynącą ze spędzania wspólnego czasu z dzieckiem.
Mieszkańców Oksywia wspieramy również poza murami Placówki. Do najbardziej potrzebujących osób dociera streetworker, pracujący na dzielnicowych podwórkach.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Wyspa | Śródmieście | prowadzony przez Stowarzyszenie „Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego”

“Wyspa” wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Obejmuje opieką i wychowaniem mieszkających w Gdyni uczniów szkół podstawowych. Zajęcia grupowe prowadzone są w formie warsztatowej z elementami socjoterapii. Duży nacisk kładziemy na wsparcie edukacyjne podopiecznych i ciekawie zorganizowany czas. Prowadzimy zajęcia indywidualne z dzieckiem oraz spotkania dla rodzin. Pracujemy w czasie ferii i wakacji oraz organizujemy wycieczki, wyjścia w niecodzienne miejsca i zajęcia ze specjalistami. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w plenerze, organizowane festyny i pikniki rodzinne. Prowadzimy działania animacyjne mające zintegrować społeczność lokalną. Szczególnie jednak pragniemy zadbać o indywidualne potrzeby i rozwój zainteresowań naszych podopiecznych. Obejmujemy pomocą także całe rodziny i indywidualne osoby w kryzysie. Prowadzimy zajęcia i konsultacje specjalistyczne w tym terapię pedagogiczną, socjoterapię i konsultacje psychologiczne.

Motto: „Wyspa” to miejsce przyjazne dziecku, w którym panuje atmosfera zrozumienia i życzliwości. Tu każde dziecko znajdzie swoje miejsce na brzegu.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Światłowcy | Oksywie | prowadzony przez Stowarzyszenie Społecznej Edukacji  „Non Stop”

Oferujemy przede wszystkim zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-18 lat, podczas których rozwijamy umiejętności społeczne, zainteresowania, a także pracujemy nad motywacją. Organizujemy spotkania z logopedą, doradcą zawodowym, psychologiem i innymi terapeutami.
Nasz cel to wzmocnienie rodziny, promocja zdrowia i wsparcie w poszukiwaniu pracy. Zachęcamy też uczestników do działania, na rzecz poprawy najbliższego otoczenie.

Motto: Krok po kroku, w domu, w bloku, razem z nami zaczniesz zmiany!

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT Młodorośli | Witomino | prowadzony przez Fundację Młodorośli

SPOT Młodorośli to przestrzeń, w której jesteś u siebie. Prowadzony w rewitalizowanej dzielnicy Witomino obejmuje swoją opieką 40 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Naszym podopiecznym oferujemy pomoc w nauce, dodatkowe wsparcie pedagoga, konsultacje psychologiczne, terapię logopedyczną i socjoterapię. Dorosłych, w tym członków społeczności lokalnej zapraszamy do uczestnictwa w Treningu Umiejętności Wychowawczych i warsztatach profilaktycznych dotyczących uzależnień, a dla całych rodzin organizujemy zajęcia reintegracyjne. W naszej ofercie jest również SPOT C@fe – kawiarenka internetowa, przeznaczona dla dzieci i seniorów. Na dzielnicy można spotkać także naszą streetworkerkę, która będzie animować czas wolny naszych małych sąsiadów.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU

 

SPOT IT | Śródmieście | prowadzony przez Fundację Młodorośli

SPOT IT to innowacyjna, kameralna placówka, która poza wsparciem socjoterapeutycznym i pomocą w nauce oferuje również zajęcia z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i otwarte dla społeczności lokalnej spotkania dla rodziców „Trening Umiejętności Wychowawczych” oraz warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień. Małe grupy wychowawcze oraz doświadczona kadra, tworząca miłą i serdeczną atmosferę a także nastawienie na nawiązanie relacji z dziećmi i ich opiekunami tworzy optymalne środowisko do rozwoju dzieci. W SPOCie realizowane są również działania streetworkingowe, w ramach których planowane jest np. wspólne sprzątanie dzielnicy.

kontakt, lokalizacja, szczegóły TU