Autor: Marlena Kepinska

nowy program stażowy

PROGRAM STAŻOWY

Warsztaty Interwencji Edukacyjnej” (WIE) to nowy program stażowy dla pełnoletnich uczniów szkół średnich oraz studentów, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą z naszymi wychowankami oraz rozbudzić w nich ciekawość świata i otwartość na nowe formy uczenia się.
Chcemy, aby poświęcony czas stażysty dał możliwość sprawdzenia się w niezwykle ważnej roli: trenera, mentora i edukatora. Wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży ze SPOT Ognisko, SPOT Login i SPOT Starter to istotna część pracy, która ma dawać naszym wychowankom wiedzę i rozwijać ich szkolne umiejętności, jednak przede wszystkim otwierać ich na nowe doświadczenia, uczyć poszukiwania informacji i wzmacniać poczucie kontroli. Dzięki w/w programowi, nasi wychowankowie będą otrzymywać wsparcie merytoryczne i rozwój edukacyjny, a stażyści  sprawdzenia się w roli nauczyciela, tworząc miejsce do dzielenia się swoją dydaktyczną pasją i wiedzą.

Profil kandydata:

Pełnoletni uczniowie szkół średnich i studenci różnych kierunków studiów, którzy chcą:

 • podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z dziećmi i młodzieżą,
 • w kreatywny sposób pokazać, że nauka może być ciekawa,
 • poszerzyć swoje doświadczenie zawodowe i warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą
 • skorzystać z cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu działań Placówki oraz regularnych konsultacji merytorycznych pod okiem pracowników Placówki,
 • a także w przyszłości pracować w zawodzie, który wiąże się z bezpośrednią pracą z dziećmi, młodzieżą lub rodzinami.
  ____________________
  Dowiedz się więcej: Program Stażowy „Warsztaty Interwencji Edukacyjnej” (gdyniawspiera.pl)

OFERTA PRACY W ZPS

Poszukujemy pracownika na stanowisko WYCHOWAWCY do Placówek Wsparcia Dziennego – SPOT.

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:

 • praca grupowa oraz indywidualna z dziećmi/ młodzieżą w oparciu o zbudowaną relacje i zasoby,
 • rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych poprzez prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii z wykorzystaniem indywidualnego planu pracy i procesu grupowego,
 • organizacja zajęć rozwojowych, warsztatów i zajęć tematycznych celem rozbudzania i zaszczepiania w podopiecznych pasji,
 • działania integrujące w oparciu o współpracę z rodzicami i innymi osobami wspierającymi rodziny wychowanków,
 • kreowanie postaw pro społecznych charakteryzujących się empatią, kulturą osobistą i samodzielnością w podejmowaniu decyzji i działaniu,
 • motywowanie do nauki i odrabianie lekcji z dzieckiem.

Ważne dla nas jest, aby kandydat spełniał poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, także poprzez udział w wolontariacie, praktykach i stażach, półkoloniach, obozach itp.
 • charyzma, pozytywna energia, głowa pełna pomysłów a w szczególności umiejętność wykorzystania w pracy swoich zainteresowań i pasji,
 • ukończony kurs socjoterapii to dodatkowy atut.

Szukamy osób, które:

 • charakteryzują się otwartością na ludzi i doświadczenia oraz łatwo nawiązują pozytywne i trwałe kontakty z osobami w różnym wieku,
 • są zorientowane w pracy na aktywne współdziałanie,
 • maja pasję, którą chcą się dzielić z innymi ludźmi, a swoją charyzmą i osobowością porwą za sobą dzieci,
 • pokażą dzieciom, że można dobrze spędzać czas nie tylko w świecie wirtualny ale również aktywnie na świeżym powietrzu,
 • mają zainteresowania lub/i pasję związanie z aktywnym spędzaniem czasu (sport, rekreacja, turystyka),
 • odpowiedzialnie i sumiennie angażują się w pracę zarówno bezpośrednio z wychowankami jak i te dotyczące prowadzenia dokumentacji wewnętrznej,
 • wykazują się wysoka kulturą osobistą i szacunkiem do innych,.

Chcemy dać naszemu pracownikowi:

 • umowę o pracę na zastępstwo, z opcją pracy na czas nieokreślony,
 • cały etat – 40 godzin w tygodniu (od pon. do pt. w godz. 10:00 – 18:00),
 • wsparcie zespołu wychowawców i specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami,
 • regularne superwizje zespołowe pod okiem doświadczonego superwizora zewnętrznego,
 • możliwość realizowania własnych pomysłów, przedsięwzięć i projektów w obszarze działania Zespołu Placówek Specjalistycznych – rozwijających indywidualną ścieżkę zawodową,
 • premie i benefity wynikające ze specyfiki pracy w jednostce budżetowej,
 • zatrudnienie już od zaraz lub w zależności od sytuacji osoby kandydującej.
Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie CV i krótkiej informacji o swoich mocnych stronach na adres mailowy: nabor@zpsgdynia.pl z dopiskiem: SPOT OGNISKO 2021.
____________________
Prosimy o dodanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV, oraz innych dokumentach, dla celów rekrutacji prowadzonej przez Zespół Placówek Specjalistycznych ul. Wejherowska 65, 81-049 w Gdyni. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Link do rozszerzonej informacji o przetwarzaniu danych osobowych: http://zpsgdynia.pl/?page_id=54469

Grupa dla mężczyzn

Nadal można dołączyć do grupy warsztatowej dla mężczyzn doświadczających przemocy w bliskich relacjach rodzinnych lub partnerskich.

Przemoc może mieć różne oblicza. Wbrew powszechnemu przekonaniu o istnieniu jedynie jej fizycznego aspektu (policzkowanie, duszenie, uderzanie ręką, szarpanie), przybiera również formy nadużywania psychicznego (poniżanie, krytykowanie, wzbudzanie poczucia winy, kontrolowania, manipulowania, karania cichymi dniami), ekonomicznego (celowego zadłużania, ograniczania dostępu do wspólnych pieniędzy, wykorzystywania pieniędzy do zdobycia władzy w związku) oraz seksualnego (zmuszania do czynności seksualnych, wyśmiewanie orgazmów, poniżania).

Jeśli doświadczyłeś takiego traktowania, grupa ta jest właśnie dla Ciebie. Głównym celem uczestnictwa jest zdobycie umiejętności służących odbudowie siebie i równowagi w relacjach.

_____________________

Więcej informacji i zapisy: Grupa warsztatowa dla męźczyzn (gdyniawspiera.pl)

FERIE w #SPOT_ZPS dołącz do grupy

Rozpoczęły się dość nietypowe ferie, aby urozmaicić Wam ten czas mamy propozycję spotkań online! Chcielibyśmy podzielić się z Wami naszą wiedzą i udzielić „korków z życia”.  ????

W programie:

E-urząd (jak wysłać wniosek o DO, prawo jazdy, meldunek itp.)

Przegląd portali w poszukiwaniu pracy

Nauka pisania CV i listu motywacyjnego

PIT – rozlicz go sam

ABC bankowości dla początkujących

Jak się zgłosić?

Minimum dzień przed spotkaniem czekamy na zgłoszenia drogą mailową: a.sobczuk@zpsgdynia.pl
lub napisz na Facebooku #ZPSstarter: LINK

Harmonogram spotkań:

07.01.2021 (czwartek)

 • 12:00-12:50
  A gdyby tak nauczyć się rozliczać PIT i poznać ulgi podatkowe?
 • 13:00-14:00
  Masz konto w banku? Potrzebujesz szybko gotówki? Poznajemy chwyty marketingowe banków

12.01.2021 (wtorek)

 • 12:00-12:50
  Wymarzona praca – gdzie mogę jej szukać? Na co zwrócić uwagę?
 • 13:00-14:00
  Wspólnie przygotujmy CV i list motywacyjny!

14.01.2021 (czwartek)

 • 12:00-12:50
  Wypełnijmy wspólnie wniosek o dowód, prawko, meldunek itp.
 • 13:00-14:00
  Rozmowy o życiu

Prowadząca: Adrianna Sobczuk

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Nasz udział w projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gdyni”, który współorganizowaliśmy dla Urzędu Miasta Gdynia dobiegł końca. Przez okres 3 lat zorganizowaliśmy szereg działań dla całych rodzin, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w naszych placówkach SPOT oraz SOW.

W ramach pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami zrealizowaliśmy aż 3 edycje Grupy Rozwoju Osobistego wraz z Klubem dla mam, wyjścia i wyjazdy reintegracyjne, wycieczki zorganizowane do innych miast, warsztaty artystyczne dla całych rodzin a także animacje dla środowiska lokalnego.

Dużą popularnością cieszyły się zajęcia w Grupie Rozwoju Osobistego dla kobiet oraz Szkoły dla Rodziców, która działała pod opieką reintegratora rodziny.

Koniec projektu nie oznacza koniec naszych działań. Większość zajęć oraz inicjatyw jest dalej kontynuowana w naszych placówkach.

___________________

Więcej o realizacji projektu: Laboratorium Innowacji Społecznych | Zakończył się projekt “Rozwój Usług Społecznych w Gdyni”. Co udało się osiągnąć przez trzy lata jego trwania? (lis.gdynia.pl)

Oświadczenie dot. projektu: link

Nowe oferty stażowe

Uruchomiliśmy nabory na trzy programy stażowe, które ruszą wiosną 2021r. Zapraszamy do składania aplikacji.

 • Program stażowy dla kształcących się psychoterapeutów par i rodzin (systemowych) LINK
 • Program stażowy dla specjalistów psychologii klinicznej LINK
 • Program stażowy dla kształcących się psychoterapeutów indywidualnych LINK

GRUPA WSPARCIA dla kobiet – NABÓR

Trwa kolejny nabór do grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania będą miały charakter otwarty i ciągły. Skierowana jest do pań, które ukończyły pełen cykl spotkań grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w SOWie lub w jakimkolwiek innym ośrodku, które posiadają wiedzę i świadomość na temat mechanizmów przemocowych, i nadal potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z aktualną sytuacją życiową.

Celem grupy jest przedłużenie możliwości korzystania ze wsparcia w sytuacji wychodzenia z mechanizmów przemocowych oraz stopniowe uniezależnianie się klientek od zinstytucjonalizowanych form pomocy.

Kwalifikacja do uczestnictwa w grupie odbywa się podczas indywidualnej konsultacji z psychologiem.

____________________

Więcej informacji i zapisy: Grupa Samopomocowa (gdyniawspiera.pl)

MasterClass

Ruszył nabór do I edycji autorskiego projektu MasterClass. Zajęcia skierowane są do młodzieży realizującej obowiązek szkolny w warunkach domowych (ścieżki indywidualne, nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauczania, nauczanie specjalne).

Grupa MasterClass to swobodna przestrzeń wymiany, w której pod okiem specjalistów, uczestnicy będą mogli czerpać z własnego doświadczenia i nawiązywać przyjaźnie. Zajęcia tematyczne skoncentrowane będą na wspomaganiu kompetencji miękkich i umiejętności społecznych uczestników naszej grupy. Z myślą o wzmacnianiu u młodzieży poczucia własnej wartości i zdolności manualnych proponujemy także zajęcia z obszaru teatru, sztuk plastycznych i psychoedukacji.

____________________

Czytaj więcej: MasterClass – punkt wsparcia dla młodzieży realizującej indywidualny tok nauczania (gdyniawspiera.pl)