OFERTA PRACY dla wychowawcy

Poszukujemy pracownika na stanowisko WYCHOWAWCY do Placówek Wsparcia Dziennego – SPOT.

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:

 • praca grupowa oraz indywidualna z dziećmi/ młodzieżą w oparciu o zbudowaną relacje i zasoby,
 • rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych poprzez prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii z wykorzystaniem indywidualnego planu pracy i procesu grupowego,
 • organizacja zajęć rozwojowych, warsztatów i zajęć tematycznych celem rozbudzania i zaszczepiania w podopiecznych pasji,
 • działania integrujące w oparciu o współpracę z rodzicami i innymi osobami wspierającymi rodziny wychowanków,
 • kreowanie postaw pro społecznych charakteryzujących się empatią, kulturą osobistą i samodzielnością w podejmowaniu decyzji i działaniu,
 • motywowanie do nauki i odrabianie lekcji z dzieckiem.

Ważne dla nas jest, aby kandydat spełniał poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, także poprzez udział w wolontariacie, praktykach i stażach, półkoloniach, obozach itp.
 • charyzma, pozytywna energia, głowa pełna pomysłów a w szczególności umiejętność wykorzystania w pracy swoich zainteresowań i pasji,
 • ukończony kurs socjoterapii to dodatkowy atut.

Szukamy osób, które:

 • charakteryzują się otwartością na ludzi i doświadczenia oraz łatwo nawiązują pozytywne i trwałe kontakty z osobami w różnym wieku,
 • są zorientowane w pracy na aktywne współdziałanie,
 • maja pasję, którą chcą się dzielić z innymi ludźmi, a swoją charyzmą i osobowością porwą za sobą dzieci,
 • pokażą dzieciom, że można dobrze spędzać czas nie tylko w świecie wirtualny ale również aktywnie na świeżym powietrzu,
 • mają zainteresowania lub/i pasję związanie z aktywnym spędzaniem czasu (sport, rekreacja, turystyka),
 • odpowiedzialnie i sumiennie angażują się w pracę zarówno bezpośrednio z wychowankami jak i te dotyczące prowadzenia dokumentacji wewnętrznej,
 • wykazują się wysoka kulturą osobistą i szacunkiem do innych.

Chcemy dać naszemu pracownikowi:

 • umowę o pracę na zastępstwo, z opcją pracy na czas nieokreślony,
 • cały etat – 40 godzin w tygodniu/ od pon. do pt. w godz. 10:00 – 18:00,
 • wsparcie zespołu wychowawców i specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i rodzinami,
 • regularne superwizje zespołowe pod okiem doświadczonego superwizora zewnętrznego,
 • możliwość realizowania własnych pomysłów, przedsięwzięć i projektów w obszarze działania Zespołu Placówek Specjalistycznych – rozwijających indywidualną ścieżkę zawodową,
 • premie i benefity wynikające ze specyfiki pracy w jednostce budżetowej,
 • wynagrodzenie 4200 brutto,
 • zatrudnienie we wrześniu 2021.

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania, w szczególności te, które wnikliwe przeanalizowały treść tegoż ogłoszenia,  prosimy o przesłanie CV i krótkiej informacji o swoich mocnych stronach na adres mailowy nabor@zpsgdynia.pl  z dopiskiem SPOT 2021

Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
________________________
Link do rozszerzonej informacji o przetwarzaniu danych osobowych: http://zpsgdynia.pl/?page_id=54469