PROGRAM STAŻOWY

Warsztaty Interwencji Edukacyjnej” (WIE) to nowy program stażowy dla pełnoletnich uczniów szkół średnich oraz studentów, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą z naszymi wychowankami oraz rozbudzić w nich ciekawość świata i otwartość na nowe formy uczenia się.
Chcemy, aby poświęcony czas stażysty dał możliwość sprawdzenia się w niezwykle ważnej roli: trenera, mentora i edukatora. Wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży ze SPOT Ognisko, SPOT Login i SPOT Starter to istotna część pracy, która ma dawać naszym wychowankom wiedzę i rozwijać ich szkolne umiejętności, jednak przede wszystkim otwierać ich na nowe doświadczenia, uczyć poszukiwania informacji i wzmacniać poczucie kontroli. Dzięki w/w programowi, nasi wychowankowie będą otrzymywać wsparcie merytoryczne i rozwój edukacyjny, a stażyści  sprawdzenia się w roli nauczyciela, tworząc miejsce do dzielenia się swoją dydaktyczną pasją i wiedzą.

Profil kandydata:

Pełnoletni uczniowie szkół średnich i studenci różnych kierunków studiów, którzy chcą:

  • podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z dziećmi i młodzieżą,
  • w kreatywny sposób pokazać, że nauka może być ciekawa,
  • poszerzyć swoje doświadczenie zawodowe i warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą
  • skorzystać z cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu działań Placówki oraz regularnych konsultacji merytorycznych pod okiem pracowników Placówki,
  • a także w przyszłości pracować w zawodzie, który wiąże się z bezpośrednią pracą z dziećmi, młodzieżą lub rodzinami.
    ____________________
    Dowiedz się więcej: link – Program Stażowy „Warsztaty Interwencji Edukacyjnej” (gdyniawspiera.pl)