Zespół Placówek Specjalistycznych Gdynia

Zespół Placówek Specjalistycznych jest instytucją udzielającą nieodpłatnej pomocy osobom dorosłym, dzieciom, młodzieży i całym rodzinom w sytuacjach, które wymagają specjalistycznego wsparcia w podnoszeniu kompetencji osobistych, odbudowie więzi i poprawie relacji, przezwyciężaniu kryzysów i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

CAŁODOBOWY KONTAKT INTERWENCYJNY

58 622 22 22

Ogłoszenia

Rozwijamy się! Dwa konkursy na prowadzenie gdyńskich SPOTów 1. 2.

___________________

gdyniawspiera.pl to nowa, internetowa i uniwersalna baza bezpłatnych form wsparcia dla gdynian doświadczających problemów w codziennym funkcjonowaniu, a także dla tych otwartych na wyzwania niesienia pomoc innym.

Serwis stanowi obszerną bazę ofert z nowoczesną z wyszukiwarką, która prowadzi poszukującego wsparcia od ogólnego obszaru problemowego do konkretnej oferty odpowiadającej na jego potrzeby. Za treści umieszczone w tej bazie, odpowiedzialni są realizatorzy tychże ofert.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Nasze ośrodki zajmują się udzielaniem natychmiastowej pomocy psychologicznej, prawnej oraz socjalnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz znajdującym się w nagłych, trudnych sytuacjach życiowych powodujących ryzyko załamania funkcjonowania psychicznego, zawodowego oraz społecznego.

Całodobowy telefon interwencyjny dla klientów: (58) 622 22 22,
e-mail: interwencja(at)zpsgdynia.pl. Adres: ul. Biskupa Dominika 25 w Gdyni

Ważne kontakty:

 • Agnieszka Szczygieł – zastępca dyrektora ds. interwencji całodobowej
  i wsparcia specjalistycznego
  Tel.: (58) 664 33 66 wew. 28, e-mail: osrodki@zpsgdynia.pl
 • Katarzyna Przybylska – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  Tel.: (58) 354 68 64, e-mail: oik(at)zpsgdynia.pl
 • Katarzyna Malinowska – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
  Tel.: (58) 354 68 64, e-mail: sow(at)zpsgdynia.pl

Terapia indywidualna i terapia par i rodzin

W uzasadnionych przypadkach tj. jeśli klient wymaga wsparcia terapeutycznego, jest na nie gotowy i skonsultowany w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, istnieje możliwość nieodpłatnej psychoterapii indywidualnej i terapii systemowej par oraz rodzin we współpracujących z  ZPS gabinetach prywatnych. Co do zasady, wsparcie to nie obejmuje osób, które już korzystają z szeroko rozumianego systemu pomocy społecznej w Gdyni (placówki opiekuńczo wychowawcze, placówki wsparcia dziennego itp.)

Samorządowe placówki wsparcia dziennego

Placówka Animacji Środowiskowej: Starter

Starter realizuje program „Q samodzielności”, który oferuje wsparcie osobom usamodzielniającym się – młodzieży opuszczającej Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze i Rodziny Zastępcze oraz młodzieży potrzebującej wsparcia we wkraczaniu w dorosłość.
Program skierowany jest do osób w wieku 16-18 lat. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Grupy są sprofilowane wiekowo. Program oferuje młodzieży korzystanie ze wsparcia indywidualnego.
Celem zajęć grupowych jest: wzmocnienie sprawczości i odpowiedzialności młodzieży; umiejętność poruszania się na rynku pracy- warsztaty z doradztwa zawodowego; znajomość obszaru działań instytucji; efektywne gospodarowanie budżetem; przekazanie wiedzy z obszaru psychoedukacji seksualnej oraz rozwijanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Prowadzące grupę: Anna Orłowska, Klaudia Słowikowska

Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
Placówka Animacji Środowiskowej STARTER
ul. Wejherowska 65
81-049 Gdynia
tel. stacjonarny 58 664 33 66, wew. 15; tel. kom. 507-432-619
starter(at)zpsgdynia.pl

SPOT Ognisko i SPOT Login

Placówki Wsparcia Dziennego przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 18 r.ż. oraz ich rodzin. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 18 (w dni wolne od zajęć lekcyjnych godziny ulegają zmianie) i mają charakter socjoterapeutyczny. Nie jest możliwy udział dziecka w zajęciach bez regularnego uczestniczenia rodziców lub opiekunów w zajęciach przeznaczonych dla rodziców. Oferta zawiera jeden ciepły posiłek dziennie, reedukację (pomoc w pokonywaniu deficytów szkolnych), różnorodne zajęcia tematyczne wraz z wyjazdami o okresie ferii i wakacji letnich.

Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
Ognisko Wychowawcze i Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego
ul. Wejherowska 65
81-049 Gdynia
tel. stacjonarny 58 664 33 66, wew. 13
pwd(at)zpsdynia.pl

Placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe

SPOT Familia I

Zakres zajęć realizowanych dla dzieci obejmuje: socjoterapię, warsztaty psychologiczne, zajęcia plastyczno – techniczne, terapię pedagogiczną, terapię zajęciową, konsultacje psychologiczne i organizację wypoczynku letniego i zimowego.
Dla rodziców organizuje warsztaty psychologiczno – wychowawcze, bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne.

Motto: W Familii jest jak w domu – bezpiecznie i spokojnie.

ul. Morska 89,81-225 Gdynia, 509 438 587

SPOT Familia II

SPOT Familia II to magiczne miejsce, w którym spędzamy czas fajnie, miło, przyjemnie i wesoło.
Poznajemy nowych kolegów, zawieramy przyjaźnie, pomagamy innym. Uczymy się nowych rzeczy, zyskujemy pomoc i rozwiązujemy problemy.
Obok zajęć w trzech grupach socjoterapeutycznych oferujemy również dzieciom zajęcia indywidualne, uwzględniając wszystkie potrzeby naszych wychowanków. Organizujemy liczne zajęcia sportowe, relaksacyjne na basenie, ruchowe przy muzyce, warsztaty plastyczno-techniczne, profilaktyczne, edukacyjno-patriotyczne i wiele innych. Realizujemy też wycieczki kulturalne i integracyjne oraz wyjazdy wakacyjno-weekendowe. Uczymy się życia i jesteśmy razem!

Motto: Familia – miejsce gdzie każdy czuje się członkiem dużej rodziny.

ZS Nr 10, ul. Leopolda Staffa 10, 504 071 418

SPOT VITAVA “Kolorowy Świat Dzieci"

SPOT VITAVA „Kolorowy Swiat Dzieci" to miejsce przyjazne dla każdego podopiecznego. Nikt nie przychodzi tutaj dlatego, że musi – każdy przychodzi, bo tego chce. Nasze zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę są dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków. Podczas ferii zimowych
i wakacji letnich zapewniamy naszym podopiecznym wspaniały wypoczynek.

Motto: Dodajemy życiu kolorów

SP Nr 37,ul. Wiczlińska 93, 796 521 420

SPOT VITAVA

Świetlica działa od 1999 roku. Nasza placówka to przede wszystkim azyl niezbędny podopiecznym w okresach kryzysów osobistych. Prowadzący starają się dać im emocjonalne oparcie, zawsze współpracując z rodzinami i niejednokrotnie przy współudziale całej grupy. Dążymy do zaspokajania specyficznych, indywidualnych potrzeb i zainteresowań naszych wychowanków.

Motto: Siła naszych oddziaływań to doświadczenie i fachowość oraz niezwykła atmosfera spokoju, bezpieczeństwa i przyjaźni.

ul. Widna 8, 58 624 77 51 lub 602 107 905

SPOT VITAVA „Pod Słońcem”

Jesteśmy zgranym zespołem psychologów i pedagogów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Stale podnosimy naszą wiedzę i umiejętności, systematycznie superwizujemy nasze działania.
Każde dziecko jest pełnoprawnym członkiem świetlicowej rodziny. Razem tworzymy ciepłą i serdeczną atmosferę, stawiamy na spokój i poczucie bezpieczeństwa.
Poza codzienną działalnością (pomoc w odrabianiu zadań domowych, poczęstunek), prowadzimy działania proekologiczne, propagujemy aktywny styl życia, rozwijamy kreatywność podopiecznych. Jesteśmy otwarci na inicjatywę dzieci. Dzięki pracy wolontariuszy z zagranicy dajemy dzieciakom możliwość poznania innych kultur, rozwijamy ich empatię i otwartość na to, co nieznane.
Systematyczne, planowe zajęcia socjoterapeutyczne pomagają naszym podopiecznym poprawić funkcjonowanie w społeczeństwie.

ul. Abrahama 82, 58 620 82 59

SPOT YOUTH POINT

ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73

„Wesołe Buziaki”

W naszej placówce prowadzimy grupowe zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 6-13 lat, współpracujemy z rodzicem lub opiekunem dziecka w ramach konsultacji psychologicznych czy spotkań. Podejmujemy dodatkowe działania w środowisku lokalnym.
Nasz program przeznaczony jest dla dzieci wymagających większej uwagi niż pozostałe, nie umiejących odnaleźć się w gronie rówieśników, mających trudności w nawiązywaniu relacji i radzeniu sobie z emocjami, potrzebujących wsparcia, mających trudną sytuację rodzinną i/lub szkolną.

Motto: Socjoterapia to praca i zaangażowanie wielu osób na rzecz dziecka.

SP Nr 16 ul. Chabrowa 43, 664 748 138/9

„Socjo"

Jesteśmy dla dzieci znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Wspieramy je. Towarzyszymy w rozwiązywaniu ich małych i dużych problemów. Pomagamy odkrywać dobre strony i talenty. Pracujemy na pozytywnych i mocnych stronach dziecka.
O „Socjo” dzieci mówią, że to miejsce bezpieczne, w którym można odpocząć, odrobić lekcje i pogadać o wszystkim. Można się tu pośmiać i rozwiązać swoje problemy. Podopieczni czują się u nas jak w domu, dla nich „Socjo” to radość i bezpieczeństwo.

Motto: Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tymi, kim chcemy [J.O. Gasset/

SP Nr 6, ul. Cechowa 22, 664 748 137

SPOT Łajba

Gdy Ci smutno, gdy Ci źle – przyjdź do Łajby i uśmiechnij się! Jesteśmy Placówką Wsparcia Dziennego ze Śródmieścia. Tu dzieci i młodzież mogą spełniać swoje marzenia i cieszyć się z bycia razem, w zespole. Pomagamy innym, bo dobro wraca.
W naszej ofercie są m.in gry planszowe, zajęcia sportowe, warsztaty aktorskie, warsztaty kulinarne „Łajba Kitchen”, warsztaty artystyczne, animacje komputerowe, zajęcia żeglarskie. Ty też możesz z nami realizować różne projekty, rozwijać swoje zainteresowania, otrzymać pomoc w nauce, popływać łajbową łodzią, czy skorzystać z zajęć hobbystycznych. Czekamy na Ciebie.

Motto: Pasja. Społeczność. Wolontariat.

YMCA, ul. Żeromskiego 26, 586 203 115

SPOT Świetlica Świętego Mikołaja

– A właściwie to gdzie Pan pracuje? – pytają często dzieci, gdy ktoś poruszy temat pracy, która w naszym przypadku nie jest tylko pracą, lecz misją. Życzliwość, szczera troska, oczekiwanie, ciepłe relacje stanowią główne składowe atmosfery, którą staramy się wytworzyć w świetlicy i która stanowi nasz cel oraz znak rozpoznawczy. Nasz zespół to dwoje wychowawców, wychowawca wspierający, koordynator ds. rodzin, pracownicy biurowi oraz wolontariusze.
W Świetlicy Św. Mikołaja prowadzimy dwie grupy socjoterapeutyczne. Obok zajęć grupowych oferujemy dzieciom również zajęcia indywidualne, projektowe oraz w tzw. mini-grupach, które pozwalają odpowiadać na specjalne potrzeby dzieci.
Kompleksowość wsparcia zapewniają działania skierowane do dorosłych i całych rodzin: konsultacje wychowawcze dla rodziców, Klub Rodzica, imprezy rodzinne, wyjazdy.

Motto: W służbie dziecku i rodzinie.

ul. Św. Mikołaja 1, 506 231 507

SPOT  KLUB ALTERNATIVE

Realizujemy zajęcia dla dzieci w wieku 13 – 18 lat. Spotkania mają charakter socjoterapuetyczny, psychoedukacjny. Prowadzimy zajęcia integracyjne, artystyczne. Z młodzież pracujemy także indywidualnie, w mini – grupach. Przygotowujemy naszych wychowanków do roli animatora społecznego.
W naszej ofercie skierowanej do rodziców mamy Klub Rodzica oraz indywidualne spotkania z wychowawcami i koordynatorem ds. rodzin.
Tworzymy projekty aktywizujące różne grupy społeczne, organizujemy zbiórki na rzecz osób potrzebujących.

Motto: Alternatywa lepszego życia.

ul. Św. Mikołaja 1, 506 231 732

SPOT Kreatywni Oksywie

Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni" na Oksywiu wspierają rodzinę i dziecko w środowisku lokalnym. Oferujemy bezpłatne animacje w czasie wolnym.
Pomocą obejmujemy dzieci (z rodzinami) mających przede wszystkim trudności związane z agresją, emocjami i kompetencjami społeczno- emocjonalnymi.
Nieobcy jest nam temat specyficznych trudności w uczeniu się, które systematyczną pracą zmieniamy w pierwsze sukcesy szkolne.
Największym wyzwaniem jest systemowa praca nad poprawą funkcjonowania podopiecznych w różnorodnych aspektach – szkoły, rodziny, zmiany zachowania.
Podejmujemy także działania animacyjne na rzecz społeczności lokalnej: Oksywskie Grupy Zabawowe, Ścinkoszycie i inne stałe zajęcia ukierunkowane na potrzeby mieszkańców dzielnicy.

Motto: Zapraszamy ludzi do podróży, w jakiej jeszcze nie byli: odważnej, nietuzinkowej, czasem wyboistej, takiej, w której spotykają samych siebie i innych od siebie.

ul. Płk Dąbka 52, 501152233

SPOT KLUB KREATYWNYCH

ul. Opata Hackiego 17

SPOT Wyspa

“Wyspa” wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Obejmuje opieką i wychowaniem mieszkających w Gdyni uczniów szkół podstawowych. Zajęcia grupowe prowadzone są w formie warsztatowej (z elementami socjoterapii). Prowadzimy też zajęcia indywidualne z dzieckiem oraz spotkania dla rodzin. Spotkania urozmaicamy wycieczkami, spacerami i zajęciami w plenerze. Organizujemy festyny i pikniki rodzinne, prowadzimy działania animacyjne mające zintegrować społeczność lokalną.

Motto: „Wyspa” to miejsce przyjazne dziecku, w którym panuje atmosfera zrozumienia i życzliwości. Tu każde dziecko znajdzie swoje miejsce na brzegu.

ul. Portowa 3, 794 941 272

SPOT Światłowcy

SPOT Światłowcy oferujemy przede wszystkim zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-18 lat. Chcemy rozwijać umiejętności społeczne, wzbudzać motywację oraz rozwijać zainteresowania. Organizujemy spotkania
z logopedą, doradcą zawodowym, psychologiem i innymi terapeutami.
Nasz cel to wzmocnienie rodziny, wspieranie jej w przechodzeniu przez zmianę, aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zachęcanie do działania, które sprzyja budowaniu odpowiedzialności za siebie i za otoczenie.

Motto: „My Światłowcy ideowcy przyrzekamy: krok po kroku, w domu, w bloku, razem z nami zaczniesz zmiany, inicjatywy w okolicy, z mieszkańcami swej ulicy”!

ul. Żeglarzy 5, tel. stacjonarny 58 625 56 56, tel. kom. 506 052 656

Reintegracja rodziny

Zajęcia prowadzone w formie warsztatów celem poszerzenia kompetencji wychowawczych rodziców oraz zajęcia przeznaczone dla rodziców wraz z dziećmi.

„Wychowywać to kochać i wymagać”

Zapraszamy osoby, które poszukują sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji, a także poczucia wzajemnej bliskości z dziećmi.

W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość:
• podniesienia swoich kompetencji rodzicielskich w zakresie stosowania metod wychowawczych
• nabycia umiejętności konstruktywnego komunikowania się z rodziną
• sposobów rozwiązywania konfliktów wewnątrzrodzinnych
• refleksji nad własną postawą wychowawczą
• wymiany doświadczeń z innymi rodzicami.

Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że po rozpoczęciu edycji, skład grupy pozostaje stały.
Na konsultacje rekrutacyjne należy zgłaszać się telefonicznie w godz. 08.00-16.00.
Miejsce konsultacji indywidualnych i/lub warsztatów grupowych:
Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Wejherowska 65, Gdynia – Chylonia.

Prowadząca: Hanna Kaczmarek
ul. Wejherowska 65
81-049 Gdynia
tel. stacjonarny 58 664 33 66, wew. 22 tel. Kom.: 606 977 491
reintegracja(at)zpsgdynia.pl

Zajęcia rozwojowe wspierające więzi rodzica/opiekuna z dzieckiem

Zajęcia rozwojowe wspierające więzi rodzica/opiekuna z dzieckiem wspomagają naturalny rozwój oraz wyrównują opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej.
Zajęcia prowadzone cyklicznie (raz w tygodniu przez kolejne 12 spotkań).
CELE GŁÓWNE: Dzieci uczą się, rozwijają i udoskonalają procesy poznawcze oraz inteligencję społeczną w tym empatię (tj. współodczuwanie i zdolność odczytywania stanów psychicznych innych osób) czy umiejętność elastycznego dopasowania do grupy. Uczą się współdziałania w grupie, nawiązywania poprawnych stosunków z innymi oraz dostosowania do obowiązujących w grupie norm, celowej koncentracji uwagi oraz kontrolowania swojego zachowania (kontrola impulsów negatywnych, różnicowanie oddziaływań wobec rodzica i rówieśnika, ćwiczenie różnicowania siły fizycznej oraz nabywanie umiejętności bycia delikatnym i wrażliwym).

Przyjęcie do grupy poprzedza konsultacja z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka oraz dzieckiem, mającym brać udział w zajęciach.

Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
„Zajęcia rozwojowe wspierające więzi rodzica/opiekuna z dzieckiem”
ul. Wejherowska 65
81-049 Gdynia
tel. stacjonarny 58 664 33 66, wew. 26
rodzice(at)zpsgdynia.pl

Grupa Przedszkolna „Lokomotywa

„Lokomotywa” to grupa przedszkolna wspierająca całe rodziny. Dzieciaki mają przestrzeń do zabawy,
a rodzice zyskują czas na zajęcie się ważnymi sprawami. Spotkania są dwa razy w tygodniu we wtorki i środy – w godzinach: 10:00 – 12:00. Cykl zajęć obejmuje trzy miesiące i na taki czas podpisywany jest kontrakt z rodzicem – można oczywiście go przedłużyć na kolejne edycje grupy. Zajęcia dedykowane są dla rodzin z dziećmi w wieku 3 – 6 lat.
Miejsce znajdzie się dla dzieci, które:
• zdaniem rodziców są gotowe do podjęcia próby spędzenia czasu bez nich,
• sygnalizują podstawowe potrzeby fizjologiczne.
Prowadzące zajęcia: Adrianna Bradtke, Dorota Urbanowicz.

Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
„Lokomotywa”
ul. Wejherowska 65
81-049 Gdynia
tel. stacjonarny 58 664 33 66, wew. 26
rewitalizacja(at)zpsgdynia.pl

Hostel dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Hostel wspiera osoby pokrzywdzone przemocą domową szczególnie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia przed okres do trzech miesięcy. W uzasadnionych przypadkach ten okres jest przedłużany.

 • Całodobowy telefon interwencyjny dla klientów: (58) 622 22 22,
  e-mail: interwencja(at)zpsgdynia.pl
 • kontakt dla profesjonalistów:
  Aleksandra Pstrągowska – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
  Tel.: (58) 354 68 64, e-mail: sow(at)zpsgdynia.pl

Niebieski Pokój

Niebieski Pokój to miejsce pozwalające na bezpieczne, jednorazowe przesłuchanie dziecka. Jest podzielony na dwa pomieszczenia – w jednym z nich odbywa się przesłuchanie z udziałem Sędziego oraz Biegłego Psychologa, a drugie stanowi pokój techniczny. W pokoju technicznym znajduje się sprzęt rejestrujący, za pomocą którego pozostałe osoby zaangażowane w procedurę (np. Prokurator, protokolant) mogą na żywo obserwować przebieg czynności. Całość zgromadzonego materiału zostaje przekazana zleceniodawcy na płycie DVD.

W celu ustalenia terminu przesłuchania i ustalenia warunków technicznych Sąd bądź Prokuratura kontaktuje się telefonicznie z Kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Aleksandrą Pstrągowską, tel. 58 3546864

Instytucja korzystająca z pokoju przedstawia telefonicznie lub mailowo listę osób biorących udział w przesłuchaniu (imię i nazwisko, funkcja służbowa) oraz liczbę osób przesłuchiwanych.

O całkowitym składzie osób biorących udział w przesłuchaniu decyduje Sędzia lub Prokurator. Czynny udział w przesłuchaniu może brać Sędzia oraz Biegły Psycholog (zgodnie ze standardami opracowanymi przez Fundację Dzieci Niczyje dotyczącymi przesłuchiwania małoletnich świadków w trybie art. 185 a i 185 b  k.p.k. – standardy rekomendowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości).

Pozostali specjaliści pozostają w pokoju technicznym, gdzie na bieżąco udostępniany jest obraz i dźwięk z przebiegu przesłuchania.

Przedstawiciele Wymiaru Sprawiedliwości zobowiązują się spotkać z Kierownikiem SOW pół godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia przesłuchania w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych.

W tym czasie Biegły Psycholog nawiązuje kontakt z dzieckiem, ocenia czy jego stan psychiczny pozwala na przeprowadzenie czynności oraz przygotowuje dziecko do procedury przesłuchania (informuje, że dziecko może przerwać przesłuchanie, pokazuje gdzie jest np. toaleta czy saturator z wodą).

Opiekun prawny dziecka ma zapewnioną możliwość skorzystania z poczekalni na czas trwania czynności.

Warto zapoznać się także z LINK 

Miejsce: Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
ul. Wejherowska 65
81-049 Gdynia

Niebieski patrol

„Wspólna Interwencja – Niebieski Patrol"  – działania podejmowane w ramach porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przy udziale Komendy Miejskiej w Gdyni

Niebieski Patrol są to dyżury pełnione wspólnie przez funkcjonariuszy Policji oraz psychologów, połączone z interwencją w miejscu zamieszkania w sytuacjach otrzymania przez Policję zgłoszenia dotyczącego podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Działania Niebieskiego Patrolu mają  na celu zabezpieczenie osób doświadczających przemocy oraz jej świadków, udzielenie kompleksowego wsparcia osobie doznającej przemocy, dzieciom lub innym świadkom zdarzenia oraz zaoferowanie specjalistycznego poradnictwa w miejscu zamieszkania ze wskazaniem możliwych form i miejsc otrzymania dalszej specjalistycznej pomocy w Gdyni.

Szkolenia dla profesjonalistów

Celem szkoleń jest poszerzenie kompetencji w zakresie reagowania na sytuacje przemocy w rodzinie, zarówno wobec dzieci jak i osób dorosłych. Szkolenia obejmują teoretyczne wprowadzenie do tematyki przemocy w rodzinie oraz ćwiczenia praktyczne. Adresatem szkoleń są specjaliści, którzy na co dzień podczas swojej pracy stykają się ze zjawiskiem przemocy domowej.

Szkolenia dla grup do 20 osób, realizowane są raz na kwartał, prowadzone przez psychologów Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przedstawiciele instytucji i placówek, zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia dla swoich pracowników, proszeni są o kontakt z Aleksandrą Pstrągowską – kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pod nr tel.: 58 354 68 64.

Programy stażowe

 • Program stażowy dla studentów psychologii i psychologów: Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy LINK
 • Program stażowy dla studentów pedagogiki i pedagogów: „Warsztaty Intensywnej Pracy z Dzieckiem i Rodziną” LINK
 • Program stażowy dla kształcących się psychoterapeutów LINK

Konferencja „Chodźcie na plac. Gdyński dzień animacji środowiskowej

Konferencja „Chodźcie na plac. Gdyński dzień animacji środowiskowej”, to cykliczne spotkana profesjonalistów działających w obszarze wsparcia dziecka i rodziny w Gdyni. Następna konferencja odbędzie się 15 maja 2017 roku w PPNT w Gdyni.

Realizowane projekty

W tej chwili nie realizujemy żadnego projektu.

Dane do faktury i kontakty

Nabywca: GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54; 81-382 Gdynia
NIP: 5862312326
Odbiorca: Zespół Placówek Specjalistycznych
im. K. Lisieckiego „Dziadka”
Ul. Wejherowska 65; 81-049 Gdynia
NIP: 9580209631 REGON: 190456391

Ważne kontakty:

Całodobowy telefon interwencyjny dla klientów: (58) 622 22 22,
e-mail: interwencja(at)zpsgdynia.pl.

 • Agnieszka Szczygieł – zastępca dyrektora ds. interwencji całodobowej
  i wsparcia specjalistycznego
  Tel.: (58) 664 33 66 wew. 28, e-mail: osrodki@zpsgdynia.pl
 • Katarzyna Przybylska – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  Tel.: (58) 354 68 64, e-mail: oik(at)zpsgdynia.pl
 • Katarzyna Malinowska – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Tel.: (58) 354 68 64, e-mail: sow(at)zpsgdynia.pl
 • Michał Urbanowicz – zastępca dyrektora ds. placówek wsparcia dziennego i poradnictwa specjalistycznego
  Tel.: (58) 664 33 66, wew.21, e-mail: placówki(at)zpsgdynia.pl
 • Marta Dzięcielska – kierownik Placówek Wsparcia Dziennego
  Tel.: (58) 664 33 66, e-mail: pwd(at)zpsgdynia.pl
 • Hanna Kaczmarek – główny specjalista ds. reintegracji rodziny
  Tel.: (58) 664 33 66, wew.22, e-mail: reintegracja(at)zpsgdynia.pl
 • Monika Sankiewicz – kierownik działu animacji środowiskowej
  i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  Tel.: (58) 664 33 66 wew.13, e-mail: animacja(at)zpsgdynia.pl
 • Mariusz Barżykowski – inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Tel.: (58) 664 33 66, wew.27, e-mail: konkursy(at)zpsgdynia.pl
 • SPOT Ognisko
  Tel.: (58) 664 33 66, e-mail: ognisko(at)zpsgdynia.pl
 • SPOT Login
  Tel.: (58) 664 33 66, e-mail: spwd(at)zpsgdynia.pl
 • Placówka Animacji Środowiskowej „STARTER"
  Tel.: (58) 664 33 66, e-mail: starter(at)zpsgdynia.pl
 • Grupa Przedszkolna “LOKOMOTYWA"
  Tel.: (58) 664 33 66, wew.26, e-mail:rewitalizacja(at)zpsgdynia.pl
 • Zajęcia rozwojowe wspierające więzi rodzica z dzieckiem
  Tel.: (58) 664 33 66, wew. 26, e-mail:rodzice(at)zpsgdynia.pl